تبلیغات

هارد های اکسترنال :

هارد ۵۰۰ وسترن پاسپورتی - Western Digital My Passport - بدون آدابتور گارانتی سازگار : 170

هارد ۵۰۰ سیگیت بک آپ پلاس - Seagate Backup Plus - بدون آدابتور گارانتی سازگار : 165

هارد ۵۰۰ وسترن المنت - Western Digital Element - بدون آدابتور گارانتی سازگار : 160

هارد ۵۰۰ سیگیت Expansion بدون آدابتور گارانتی سازگار : 160

هارد ۵۰۰ سیلیکون پاور - Silicon Power A30 - بدون آدابتور ضد ضربه - ضد آب گارانتی اصلی : 185
هارد ۵۰۰ سیلیکون پاور - Silicon Power A80 - بدون آدابتور ضد ضربه - ضد آب گارانتی اصلی : 200
هارد ۵۰۰ سیلیکون پاور - Silicon Power D03 - بدون آدابتور گارانتی اصلی : 170
هارد ۵۰۰ سیلیکون پاور - Silicon Power D05 - بدون آدابتور گارانتی اصلی : 170
هارد ۵۰۰ سیلیکون پاور - Silicon Power D20 - بدون آدابتور گارانتی اصلی : 185

هارد ۵۰۰ آدیتا - ADATA CH 11 - بدون آدابتور گارانتی آونگ : 170
هارد ۵۰۰ آدیتا - ADATA HV610- بدون آدابتور گارانتی آونگ : --
هارد ۵۰۰ آدیتا - ADATA HV620- بدون آدابتور گارانتی آونگ : --
هارد ۵۰۰ آدیتا - ADATA HV630- بدون آدابتور گارانتی آونگ : --
هارد ۵۰۰ آدیتا - ADATA NH13- بدون آدابتور گارانتی آونگ : --
هارد ۵۰۰ آدیتا - ADATA SH14- بدون آدابتور ضد ضربه - ضد آب گارانتی آونگ : 190
هارد ۵۰۰ آدیتا - ADATA HD710- بدون آدابتور ضد ضربه - ضد آب گارانتی آونگ : 200

هارد ۵۰۰ توشیبا - Toshiba - بدون آدابتور : --

هارد ۵۰۰ سونی - Sony - بدون آدابتور گارانتی ایران رهجو : --

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هارد 1 ترا وسترن پاسپورتی - Western Digital My Passport - بدون آدابتور گارانتی سازگار : 225
هارد 1 ترا سیگیت بک آپ پلاس - Seagate Backup Plus - بدون آدابتور گارانتی سازگار : 225
هارد 1 ترا وسترن المنت - Western Digital Element - بدون آدابتور گارانتی سازگار : 215
هارد 1 ترا سیگیت اکسپنشن -SeagateExpansion بدون آدابتور گارانتی سازگار : 215

هارد 1 ترا سیلیکون پاور - Silicon Power A30 - بدون آدابتور ضد ضربه - ضد آب گارانتی اصلی : 275
هارد 1 ترا سیلیکون پاور - Silicon Power A80 - بدون آدابتور ضد ضربه - ضد آب گارانتی اصلی : 285
هارد 1 ترا سیلیکون پاور - Silicon Power D03- بدون آدابتور گارانتی اصلی : 235
هارد 1 ترا سیلیکون پاور - Silicon Power D05- بدون آدابتور گارانتی اصلی : 235

هارد 1 ترا آدیتا - ADATA CH 11 - بدون آدابتور گارانتی آونگ : 239
هارد 1 ترا آدیتا - ADATA HV610 - بدون آدابتور گارانتی آونگ : 245
هارد 1 ترا آدیتا - ADATA HV620 - بدون آدابتور گارانتی آونگ : 260
هارد 1 ترا آدیتا - ADATA HV630 - بدون آدابتور گارانتی آونگ : 255
هارد 1 ترا آدیتا - ADATA HE720 - بدون آدابتور گارانتی آونگ : 375
هارد 1 ترا آدیتا - ADATA HC630 - بدون آدابتور گارانتی آونگ : 255
هارد 1 ترا آدیتا - ADATA NH13 - بدون آدابتور گارانتی آونگ : 270
هارد 1 ترا آدیتا - ADATA SH 14 - بدون آدابتور ضد ضربه - ضد آب گارانتی آونگ : 275
هارد 1 ترا آدیتا - ADATA HD710- بدون آدابتور ضد ضربه - ضد آب گارانتی آونگ : 285

هارد 1 ترا سیگیت وایرلس پلاس - Seagate Wireless Plus - بدون آدابتور گارانتی سازگار : 740

هارد 1 ترا سونی - Sony - بدون آدابتور گارانتی آلبالو : --

هارد 1 ترا بوفالو - BUFFALO - بدون آدابتور گارانتی اصلی : 295
هارد 1 ترا بوفالو ژاپنی - BUFFALO - بدون آدابتور ضد ضربه گارانتی اصلی : 385
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هارد 2 ترا وسترن مای بوک - Western Digital My Book - با آدابتور گارانتی سازگار : 295

هارد 2 ترا سیگیت بک آپ پلاس - Seagate Backup Plus - با آدابتور گارانتی سازگار : 285
هارد 2 ترا سیگیت اکسپنشن -SeagateExpansion با آدابتور گارانتی سازگار : 275
هارد 2 ترا وسترن پاسپورتی - Western Digital My Passport - بدون آدابتور گارانتی سازگار : 395
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هارد 3 ترا وسترن مای بوک - Western Digital My Book - با آدابتور گارانتی سازگار : 395
هارد 3 ترا سیگیت بک آپ پلاس - Seagate Backup Plus - با آدابتور گارانتی سازگار : 395
هارد 3 ترا سیگیت اکسپنشن -SeagateExpansion با آدابتور گارانتی سازگار : 385
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هارد 4 ترا سیگیت بک آپ پلاس - Seagate Backup Plus - با آدابتور گارانتی سازگار : 585
هارد 4 ترا وسترن مای بوک - Western Digital My Book - با آدابتور گارانتی آواژنگ : 645
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هارد های اینترنال :

هارد ۵۰۰ اینترنال سیگیت : 160
هارد ۵۰۰ اینترنال وسترن : 170
--------------------------------------------------------------
هارد 1 ترا اینترنال وسترن : 200
هارد 1 ترا اینترنال سیگیت : 190
--------------------------------------------------------------
هارد 2 ترا اینترنال وسترن : 285
هارد 2 ترا اینترنال سیگیت : 280
-----------------------------------------------------------------------------
هارد 3 ترا اینترنال وسترن : 370
هارد 3 ترا اینترنال سیگیت : 385